משוואת המעגל

בפרק זה נלמד כיצד נראות משוואות מתמטיות המייצגות מעגל, ומה משמעות כל אחד מהפרמטרים שלהן.

שיעורים

04:37 משוואת מעגל - גאומטריה אנליטית מאת רוית הלפנבאום המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית
16:33 גיאומטריה אנליטית מעגל כללי מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית
19:04 גיאומטריה אנליטית מעגל קנוני מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית
05:24 מעגל שיעור מס' 4 מעגל כללי מאת Cesar Gabriel Seidler Hochmatica, הועלה ע"י איתמר בנית
07:04 מעגל שיעור מס' 2 מעגל קנוני מאת Cesar Gabriel Seidler Hochmatica, הועלה ע"י איתמר בנית
09:52 9.1 חיתוך מעגל עם הצירים - גאומטריה אנליטית מאת לומדים ברשת, הועלה ע"י איתמר בנית
10:59 הנדסה אנליטית המעגל תרגול מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
06:32 שאלון 807: גאומטריה אנליטית - מעגל מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

06:27 מיקומה של נקודה ביחס למעגל מאת רוית הלפנבאום המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית
05:38 תרגיל 16 עמוד 144 חלק ב1 מעגל קנוני מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית
09:06 מעגל שיעור מס' 5 מעגל כללי , תרגילים מאת Cesar Gabriel Seidler Hochmatica, הועלה ע"י איתמר בנית
05:35 משוואת מעגל כאשר הניצבים מקבילים לצירים מאת Noach Sadeh, הועלה ע"י איתמר בנית
06:40 משוואת מעגל כאשר הזווית לקוטר ישרה מאת Noach Sadeh, הועלה ע"י איתמר בנית
04:33 הנדסה אנליטית מציאת משוואת מעגל מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
01:59 משיק למעגל בני גורן ע102 ת30 מאת Moshe Dishi, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

09:03 8.2 גיאומטריה אנליטית - נקודה ביחס למעגל מאת לומדים ברשת, הועלה ע"י איתמר בנית