גיאומטריה אנליטית

גיאומטריה אנליטית היא ענף העוסק בתיאור וחקר של צורות גיאומטריות בעזרת משוואות אלגבריות