מציאת מעגל המשיק לישר

בפרק זה נלמד למצוא משוואה של מעגל המשיק לישר נתון ורדיוסו ידוע.

פתרונות תרגילים

13:44 שאלון 803: גיאומטריה אנליטית, מעגל ומשיקו / תשע"ב מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
14:11 פתרון שאלה 2 (804) גיאומטריה אנליטית חורף תשעג מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית
11:00 ארכימדס 481 מבחן 20 שאלה 2 חדש מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית