קפיצים - העמקה

בפרק זה נראה כיצד מתנהגים קפיצים בעת חיבורם זה לזה - חיבור בטור וחיבור במקביל.
מטרות הלמידה:
- הלומדים יבינו את הפיתוח של קבוע קפיץ שקול במקרה של חיבור קפיצים בטור ובמקביל.
- הלומדים ידעו כיצד לחשב קבוע קפיץ שקול בחיבור בטור ובמקביל.

הדגמות

12:40 חוקי ניוטון: חיבור קפיצים מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית