כוחות

בפרק זה נגדיר מהו כוח ונעסוק בשיטה למדידתו.