התנאי שהמשוואה Ax^2+By^2+Cx+Dy+E=0 היא משוואה של

בפרק זה נלמד מה התנאים הדרושים על מנת שמשוואה מהצורה - Ax^2+By^2+Cx+Dy+E=0  תתאר מעגל.