דינמומטר

בפרק זה נעסוק באופן בו ניתן למדוד כוח תוך שימוש בקפיצים.
מטרות הלמידה:
- הלומדים ידעו כיצד פועל דינמומטר.
- הלומדים ידעו כיצד ניתן לתכנן דינמומטר וכיצד להשתמש בו.

שיעורים

10:57 מד כוח הסבר מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית