מתיחות

פרק זה סוקר את כוח המתיחות - הכוח שמפעיל חוט או חבל על הגוף הקשור אליו.
מטרות הלמידה:
- הלומדים ידעו מהו כוח המתיחות ולאילו כיוונים הוא פועל.
- הלומדים ידעו כי בחוט חסר משקל המתיחות אינה משתנה לאורך החוט.
- הלומדים ידעו כי המתיחות אינה משתנה בין מקרים בהם מפעיל הכוח "אקטיבי" (אדם המושך חבל) לבין מקרים בהם הוא "פסיבי" (חבל הקשור לקיר).

שיעורים

10:20 מתיחות מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י אסף גובר
03:11 דינמיקה - מבוא 5 - כוח המתיחות בחבל מאת גיא צברי, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

09:53 ססטיקה תרגיל 1 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
16:25 תרגול 204 - 28 עדי רוזן מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית