הכוח הנורמלי

פרק זה סוקר את הכוח הנורמלי - הכוח הפועל בין שני גופים בניצב למישור המגע ביניהם.
מטרות הלמידה:
- הלומדים יבינו מהו הכוח הנורמלי, וידעו לחשבו במקרים פשוטים (גוף על משטח אופקי המתמיד בתנועתו).
- הלומדים ידעו מה כיוונו של הכוח הנורמלי.

שיעורים

02:25 הכוח הנורמלי (אנגלית) מאת Veritasium, הועלה ע"י איתמר בנית
19:58 כוח נורמלי מאת Newton Rulezz, הועלה ע"י איתמר בנית
07:18 כוח מגע וכוח נורמלי מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

10:45 More on Normal force (shoe on floor) | Physics | K מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית