מסה האינרציאלית ומסה כבדית

בפרק זה ניווכח כי יש קשר בין גודל הכוח הפועל על גוף לבין תאוצתו.
מטרות:
- הלומדים ידעו כי קיים קשר בין שקול הכוחות לבין בתאוצה בכיוון ובגודל.
- הלומדים ידעו כי הקשר בין גודל שקול הכוחות לבין גודל התאוצה הוא לינארי.
- הלומדים ידעו מהי מסה אינרציאלית.
- הלומדים ידעו מה הקשר בין מסה אינרציאלית למסה כבדית