החוק השני של ניוטון

בפרק זה נעסוק בחוק השני של ניוטון, אשר מתאר את הקשר בין כוחות לבין שינוי בתנועת גופים.