הכוח כווקטור

בפרק זה נראה כי ניתן להתייחס לכוח כוקטור ובהתאם לכך לחבר כוחות.
מטרול הלימוד:
- הלומדים ידעו כי שקול הכוחות הוא הוקטור המתקבל מחיבור וקטורי כל הכוחות הפועלים על גוף.
- הלומדים ידעו כי הגוף מאיץ בהתאם לגדלו וכיוונו של שקול הכוחות.
- הלומדים ידעו לחבר כוחות ולחשב שקול כוחות על גוף.

שיעורים

13:35 פרוק קרטזי מלא של כוח רם סעדון מאת רם סעדון, הועלה ע"י איתמר בנית
12:33 פיזיקה שאפשר להבין - וקטורים: שקול כוחות (לוח 6/6) מאת פיזיקה שאפשר להבין, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

12:42 רכיבי כוח במישור משופע מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

12:28 פיזקה רכיב כוח תרגילים מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
15:56 פיזיקה -איך למצוא רכיבים של כוח מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית