בעיות ערך קיצון בשימוש אינטגרלים

בפרק זה נדגים את השימוש באינטגרלים לפתרון בעיות ערך קיצון.