חשבון אינטגרלי

בפרק זה נעסוק באינטגרלים, הגדרותיהם ושימושיהם. אינטגרל הוא הפעולה ההופכית מנגזרת, ומאפשר לעבור מנגזרת של פונקציה לפונקציה הקדומה שלה.