הסתברות המאורע המשלים

כאשר שני מאורעות מסוימים מכסים את מרחב ההסתברות, כלומר, כאשר ניתן לדעת בוודאות שאחד מהם יתרחש, אך לא שניהם גם יחד, סכום ההסתברויות שלהם יהיה 1.

למשל, אם ההסתברות שתפוח ייפול מהעץ היא p, אז ההסתברות שהוא לא ייפול מהעץ תהיה שווה ל 1-p.

שיעורים

01:39 שאלון 804 הסבר מאורע משלים מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

07:03 שאלון 804, סרטון 4, דוגמה 2(בסיסי) מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית