הסתברות

הסתברות היא תחום במתמטיקה העוסק בסבירות שיתרחשו אירועים אקראיים שונים.