תאים פרוקריוטים ותאים אאוקריוטים

ניתן לחלק באופן בסיסי את התאים החיים לשני סוגים - פרוקריוטים ואאוקריוטים. בפרק זה נעמוד על ההבדלים בין שני הסוגים והשלכותיהם על היצורים השונים אותם הם מרכיבים.

שיעורים

06:50 Prokaryotic and eukaryotic cells | Biology | Khan מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית