מאפייני החיים ומבנה התא - מבט על

בפרק זה נעסוק בסקירה כוללת של מבנה התא החי והמאפיינים המבדילים אותו מהסביבה הדוממת.