מבנה קרום התא והתאמתו לתפקודו

לקרום התא מספר תפקידים. בפרק זה נסקור את הקשר בין ההרכבה והמבנה של הקרום לבין התפקידים שהוא ממלא בחיי התא.

שיעורים

25:27 קרום התא - מבנה ומעבר חומרים דרכו מאת ביולוגיה לבגרות, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

07:43 Plant cell walls | Structure of a cell | Biology | מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית