קרום התא ומעבר חומרים אל התא וממנו

בפרק זה נעסוק בקרום התא, המפריד בין פנים התא לעולם החיצון, ואחראי על מעבר חומרים אל תוך התא והחוצה ממנו.