קליטת אותות מהסביבה החיצונית

קרום התא מאפשר מעבר חומרים דרכו, אך גם מידע צריך לעבור, על מנת לאפשר תקשורת בין התא ובין סביבתו החיצונית. בפרק זה נכיר חלק מדרכי התקשורת הללו.