המידור בתוך התא ובתוך האברונים

בתא קיימים קרומים נוספים שאינם חוצצים בינו ובין הסביבה החיצונית, אלא בין חלקים שונים בתוך התא. בפרק זה נסקור כמה מקרומים אלה ואת תפקידיהם.