שגיאות בהפרדות כרומוזומים

בפרק זה נסקור שגיאות בתהליך הפרדות הכרומוזומים ואת השלכותיהם על המשך חי התא והאורגניזם.