מחזור התא

תאים חיים נוצרים ומתים. בפרק זה נעסוק בתהליך היווצרותם של תאים חדשים - חלוקה של תא לשני תאי בת.