הורשה באדם

בפרק זה נסקור היבטים שונים הקשורים להורשה בבני אדם.