תורשה מנדלית

גרגור מנדל נחשב לאבי תורת הגנטיקה, בעיקר על יסוד סדרת ניסויים שבעזרתם ניסח מספר חוקי תורשה המאפשרים להסביר חלק משמעותי מהשוני בתכונות בין יצורים מאותו המין.