מוטציות

בפרק זה נעסוק בשינויים שחלים מפעם לפעם במבנה ה DNA - ובפרט במוטציה נקודתית (הוספה, הסרה או החלפה)

שיעורים

גנטיקה 101 חלק 2: מהם SNP? מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
איך אבולוציה עובדת 4/8: מוטציות מאת jofam caud, הועלה ע"י איתמר בנית