החומר התורשתי

בפרק זה נעסוק בחומר המצוי בתאים המשמש לקידוד מידע העובר מדור לדור ביצורים חיים.