העברה פעילה

במקרים מסוימים תאים זקוקים להעביר דרך קרום התא חומרים בכיוון ההפוך ממפל הריכוזים. במקרים כאלה מופעלים מבנים המשתמשים באנרגיה כימית על מנת להכניס באופן אקטיבי חומרים דרושים לתא או להוציא ממנו חומרי פסולת.