דרכים למעבר חומרים דרך קרום התא

בפרק זה נסקור אופנים שונים בהם מתאפשר מעבר של חומרים אל תוך התא וממנו החוצה.