היטל של ישר על מישור

בפרק זה נגדיר מהו היטל של ישר על מישור וכיצד ניתן לחשבו