טריגונומטריה במרחב

בפרק לימודי זה ניישם כלים גואמטריים וטריגונומטריים על ישויות גיאומטריות במרחב תלת מימדי