ניצבות של ישר ומישור

בפרק זה נגדיר תנאים לבדיקת ניצבות של ישר ומישור