אי שוויונות ממעלה גבוהה

בפרק זה נעסוק באי שוויונות ממעלה שלישית ומעלה.

שיעורים

כלים מתמטיים שימושיים – אלגברה | אי שוויוניים מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

אי שיוויונים ממעלה שלישית דוגמאות נוספות מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית
שיטת הנחש - תרגיל 6 מאת nirinsler, הועלה ע"י איתמר בנית
שיטת הנחש - תרגיל 3 מאת nirinsler, הועלה ע"י איתמר בנית
שיטת הנחש - תרגיל 4 מאת nirinsler, הועלה ע"י איתמר בנית