אי שוויונות ממעלה גבוהה

בפרק זה נעסוק באי שוויונות ממעלה שלישית ומעלה.

שיעורים

12:25 כלים מתמטיים שימושיים – אלגברה | אי שוויוניים מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

04:42 שיטת הנחש - תרגיל 4 מאת nirinsler, הועלה ע"י איתמר בנית
04:30 שיטת הנחש - תרגיל 3 מאת nirinsler, הועלה ע"י איתמר בנית
04:57 שיטת הנחש - תרגיל 6 מאת nirinsler, הועלה ע"י איתמר בנית
08:01 אי שיוויונים ממעלה שלישית דוגמאות נוספות מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית