אי שיוויונות

בפרק זה נעסוק באי שוויונות. צמד ביטויים אלגבריים שאחד מהם גדול מהשני.
חלק מהפעולות האלגבריות התקפות למשוואות תקפות גם לאי שוויונות ומאפשרות לפשטם.