משוואות אי רציונליות

בפרק זה נדגים טכניקות לפתרון משוואות לא רציונליות

שיעורים

06:49 מתמטיקה לכיתה י- שיעור03-משוואות אי רציונליות מאת Targilim .אתר תרגילים, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

03:38 כיתה י- תרגול03א-משוואות אי רציונליות מאת Targilim .אתר תרגילים, הועלה ע"י איתמר בנית
07:58 כיתה י- תרגול03ג-משוואות אי רציונליות מאת Targilim .אתר תרגילים, הועלה ע"י איתמר בנית
05:22 כיתה י- תרגול03ב-משוואות אי רציונליות מאת Targilim .אתר תרגילים, הועלה ע"י איתמר בנית
13:45 כיתה י 804 - שיעור 11 - המשך משוואות אי-רציונליות מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
08:43 כיתה י- שיעור03ב-משוואות אי רציונליות מאת Targilim .אתר תרגילים, הועלה ע"י איתמר בנית