משוואות

משוואה היא זוג של ביטויים אלגבריים השווים זה לזה, ויש בהן לפחות נעלם אחד. בפרק זה נעסוק במשוואות בעלות שני נעלמים לכל היותר.