עקרון שלטון העם

בפרק זה נכיר את מושג "שלטון העם", ונכיר דרכים שונות למימושו

שיעורים

03:53 שיטת הבחירות הסבר קצר אורית טביביאן מאת Orit Tabibian, הועלה ע"י איתמר בנית
02:26 כאן בחירות | מי הם אלה שבאמת יחליטו מי יהיה הנשיא מאת כאן - תאגיד השידור הישראלי, הועלה ע"י איתמר בנית
03:17 הכנה לבגרות באזרחות: סוגי ממשל בדמוקרטיה ייצוגית מאת חינוכית בגרות, הועלה ע"י איתמר בנית
06:00 הכנה לבגרות באזרחות: שיטות בחירות מאת חינוכית בגרות, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

01:42 הבחירות בארה"ב איך זה עובד פרק 1 מאת Haaretz הארץ, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

01:12 שלטון הרוב | עריצות הרוב מאת IsraelDemocracyIns, הועלה ע"י איתמר בנית
04:04 תנאים לקיום בחירות מאת שי אפרתי, הועלה ע"י איתמר בנית