מהי דמוקרטיה? – ערכים, עקרונות ומאפיינים

בפרק זה נעסוק במאפייניו המרכזיים של המשטר הדמוקרטי.