סרטונים באזרחות

תכנית לימודים זו נועדה לכסות את החומר הנדרש לקראת בגרות באזרחות בהיקף 2 יחידות לימוד