שלטון החוק

בפרק זה נכיר את רעיון שלטון החוק במובנו הפורמאלי והמהותי, נכיר סממנים תרבותיים של שלטון החוק, סוגי עבריינות ואת שאלת גבולות הציות לחוק.

שיעורים

01:20 שלטון החוק - גרסה 1 מאת נעמה כהן ברוכי, הועלה ע"י איתמר בנית
09:27 אזרחות 9: שלטון דמוקרטי מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

07:13 אזרחות שלטון החוק מאת YB1, הועלה ע"י איתמר בנית