החברה והמשטר הדמוקרטי בעידן של גלובליזציה

בפרק זה נדון בהשלכות של הגלובליזציה על הדמוקרטיה, בהיבטים תרבותיים, חברתיים, כלכליים וחוקיים.

שיעורים

03:32 גלובליזציה ומשפט בינלאומי מאת נעמה כהן ברוכי, הועלה ע"י איתמר בנית
01:23 גלובליזציה ומדינת הלאום מאת נעמה כהן ברוכי, הועלה ע"י איתמר בנית
05:43 גלובליזציה חברות וארגונים בינלאומיים מאת נעמה כהן ברוכי, הועלה ע"י איתמר בנית
01:40 גלובליזציה מאת נעמה כהן ברוכי, הועלה ע"י איתמר בנית
05:16 גלובליזציה ותרבות מאת נעמה כהן ברוכי, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

20:33 גישות חברתיות כלכליות מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית