זכות הדמוקרטיה להגן על עצמה

בפרק זה נכיר את מוגבלותה היחסית של הדמוקרטיה בהגנה על עצמה, ואת הכלים העומדים לרשותה.

שיעורים

01:43 גבולות בדמוקרטיה מאת ORTIsrael, הועלה ע"י איתמר בנית
05:35 אזרחות 10: גבולות ואתגרים בדמוקרטיה מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית
11:33 דמוקרטיה מתגוננת - בטחון ודמוקרטיה מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית