יחסי דת ומדינה במדינה דמוקרטית

בפרק זה נכיר את הקונפליקט הטמון ביחס שבין הדת לבין המדינה במשטרים דמוקרטיים.

העמקות

01:16 חופש הדת | וחופש מדת מאת IsraelDemocracyIns, הועלה ע"י איתמר בנית