הרשות השופטת

בפרק זה נכיר את מקורות המשפט הישראלי, את אי תלותה של מערכת המשפט, את מבנה מערכת המשפט ותפקידיה.

שיעורים

08:48 אזרחות 14: הרשות השופטת מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית
03:08 הכנה לבגרות באזרחות: הרשות השופטת -- חלק א' מאת חינוכית בגרות, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

05:41 מעמד המשפט העברי בישראל מאת תמיד אזרחות, הועלה ע"י איתמר בנית
01:08 איך בוחרים שופטים בישראל? מאת IsraelDemocracyIns, הועלה ע"י איתמר בנית