המשטר במדינת ישראל - מדינה יהודית ודמוקרטית

בפרק זה נעסוק בדמוקרטיה הישראלית, על מאפייניה הייחודיים