השלטון המקומי

בפרק זה נעסוק בחלוקת התפקידים שבין שלטוין מרכזי לשלטון מקומי, נכיר את מבנה הרשויות המקומיות ומאפייניהן הדמוקרטיים.

שיעורים

02:47 בחירות לשלטון המקומי מאת תמיד אזרחות, הועלה ע"י איתמר בנית
03:40 יש דמוקרטיה בעיר הזאת? (מבנה הרשות המקומית) מאת תמיד אזרחות, הועלה ע"י איתמר בנית
02:41 הרשות המקומית יכולה לתת לי דוח?! מאת תמיד אזרחות, הועלה ע"י איתמר בנית
02:44 מה בעצם עושים שם בעיריה? מאת תמיד אזרחות, הועלה ע"י איתמר בנית
03:18 מה עדיף - עיר, מועצה מקומית או מועצה אזורית? מאת תמיד אזרחות, הועלה ע"י איתמר בנית
11:04 אזרחות 19: אשכול ד' – רשויות מקומיות מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית