פתרון שאלות בגרות במכניקה שאלון 2018

פתרונות לבחינת הבגרות באלקטרומגנטיות משנת 2018

פתרונות תרגילים

06:01 מכניקה קיץ 2018 שאלה 4 תנע - עידו מרבך מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית
05:15 מכניקה קיץ 2018 שאלה 1 קינמטיקה - עידו מרבך מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית
03:41 מכניקה קיץ 2018 שאלה 2 ניוטון - עידו מרבך מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית
06:38 מכניקה קיץ 2018 שאלה 3 מעגלית - עידו מרבך מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית
14:56 שאלה 4 תנע 2018 מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית