שאלה 4 תנע 2018

מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 27 במאי 2019