איך להפוך את השיעור הראשון

כאן נעסוק בשלבים מומלצים בדרך ליישום שיעור הפוך.

שיעורים

02:15 הכנת תלמידים לתחילת הוראה בשיטת שיעור הפוך מאת EducationScribelife, הועלה ע"י תום אחי דרור